Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2020-05-30 12:57:00Ważne do 2020-06-01 08:00:00

świętokrzyskie, Zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej oraz Koprzywiank (świętokrzyskie), wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2017

pdf XLVI/51/2017 Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (pdf, 287 KB)

RM_XLVI_51_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVI/52/2017 Popularny

Publikujący 202 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVI_52_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r.  - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf XLVI/53/2017 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XLVI_53_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLVI/54/2017 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XLVI_54_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLVI/55/2017 Popularny

Publikujący 730 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XLVI_55_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

pdf XLVI/56/2017 Popularny

Publikujący 229 pobrań

Pobierz (pdf, 138 KB)

RM_XLVI_56_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XLVI/57/2017 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 5.20 MB)

RM_XLVI_57_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVI/58/2017 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 315 KB)

RM_XLVI_58_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVI/59/2017 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_XLVI_59_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLVII/60/2017 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 260 KB)

RM_XLVII_60_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVII/61/2017 Popularny

Publikujący 219 pobrań

Pobierz (pdf, 300 KB)

RM_XLVII_61_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVII/62/2017 Popularny

Publikujący 204 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XLVII_62_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu

pdf XLVII/63/2017 Popularny

Publikujący 211 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLVII_63_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLVII/64/2017 Popularny

Publikujący 163 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVII_64_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLVII/65/2017 Popularny

Publikujący 309 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_XLVII_65_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie uchwalenia zmian "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf XLVII/66/2017 Popularny

Publikujący 201 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XLVII_66_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli neiruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XLVII/67/2017 Popularny

Publikujący 454 pobrań

Pobierz (pdf, 4.96 MB)

RM_XLVII_67_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVII/68/2017 Popularny

Publikujący 197 pobrań

Pobierz (pdf, 1.71 MB)

RM_XLVII_68_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVII/69/2017 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVII_69_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu

pdf XLVII/70/2017 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_XLVII_70_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLVIII/71/2017 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XLVIII_71_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie ustanowienia drogi koniecznej

pdf XLVIII/72/2017 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVIII_72_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLVIII/73/2017 Popularny

Publikujący 154 pobrań

Pobierz (pdf, 209 KB)

RM_XLVIII_73_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf XLVIII/74/2017 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 210 KB)

RM_XLVIII_74_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie sprzedaży działki gruntu

pdf XLVIII/75/2017 Popularny

Publikujący 149 pobrań

Pobierz (pdf, 138 KB)

RM_XLVIII_75_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf XLVIII/76/2017 Popularny

Publikujący 151 pobrań

Pobierz (pdf, 137 KB)

RM_XLVIII_76_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XLVIII/77/2017 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 122 KB)

RM_XLVIII_77_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XLVIII/78/2017 Popularny

Publikujący 169 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_XLVIII_78_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności

pdf XLVIII/79/2017 Popularny

Publikujący 209 pobrań

Pobierz (pdf, 5.83 MB)

RM_XLVIII_79_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVIII/80/2017 Popularny

Publikujący 156 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XLVIII_80_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

pdf XLVIII/81/2017 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 1.69 MB)

RM_XLVIII_81_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLVIII/82/2017 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XLVIII_82_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

pdf XLVIII/83/2017 Popularny

Publikujący 177 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XLVIII_83_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/84/2017 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_84_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/85/2017 Popularny

Publikujący 166 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_85_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niska 9, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/86/2017 Popularny

Publikujący 122 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_86_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 56 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/87/2017 Popularny

Publikujący 235 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_87_20171011.pdf

 

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Ogrody 20  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/88/2017 Popularny

Publikujący 207 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_88_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 20 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/89/2017 Popularny

Publikujący 209 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_89_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/90/2017 Popularny

Publikujący 194 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_90_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rzeczki 18A w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/91/2017 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 132 KB)

RM_XLIX_91_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Stawki 35 w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orląt Lwowskich i Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLIX/92/2017 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 560 KB)

RM_XLIX_92_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Ostrowcu Świętokrzyskim na lata 2017 - 2020

pdf XLIX/93/2017 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 131 KB)

RM_XLIX_93_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf XLIX/94/2017 Popularny

Publikujący 246 pobrań

Pobierz (pdf, 133 KB)

RM_XLIX_94_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie wynajęcia gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej

pdf XLIX/95/2017 Popularny

Publikujący 307 pobrań

Pobierz (pdf, 3.59 MB)

RM_XLIX_95_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf XLIX/96/2017 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 807 KB)

RM_XLIX_96_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejnowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

pdf XLIX/97/2017 Popularny

Publikujący 628 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XLIX_97_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych

pdf XLIX/98/2017 Popularny

Publikujący 305 pobrań

Pobierz (pdf, 6.26 MB)

RM_XLIX_98_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLIX/99/2017 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 2.90 MB)

RM_XLIX_99_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

pdf XLIX/100/2017 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XLIX_100_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023