Oblodzenie

Data utworzenia 2021-01-25 19:00:01Ważne do 2021-01-26 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2018

pdf LIV/1/2018 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 481 KB)

RM_LIV_1_20180130.pdf

z dnia 30 stycznia 2018 r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LIV/2/2018 Popularny

Publikujący 200 pobrań

Pobierz (pdf, 209 KB)

RM_LIV_2_20180130.pdf

z dnia 30 stycznia 2018 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf LIV/3/2018 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 6.19 MB)

RM_LIV_3_20180130.pdf

z dnia 30 stycznia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LIV/4/2018 Popularny

Publikujący 217 pobrań

Pobierz (pdf, 4.32 MB)

RM_LIV_4_20180130.pdf

z dnia 30 stycznia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023

pdf LV/5/2018 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 449 KB)

RM_LV_5_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018 r.”

pdf LV/6/2018 Popularny

Publikujący 191 pobrań

Pobierz (pdf, 266 KB)

RM_LV_6_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych – osiedli  i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych

pdf LV/7/2018 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 1.42 MB)

RM_LV_7_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LV/8/2018 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 254 KB)

RM_LV_8_20180305 (1).pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25-lecia PRL”

pdf LV/9/2018 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 488 KB)

RM_LV_9_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych  i mieszkaniach chronionych

pdf LV/10/2018 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 220 KB)

RM_LV_10_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 2019

pdf LV/11/2018 Popularny

Publikujący 220 pobrań

Pobierz (pdf, 1010 KB)

RM_LV_11_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do nowego ustroju szkolnego

pdf LV/12/2018 Popularny

Publikujący 196 pobrań

Pobierz (pdf, 229 KB)

RM_LV_12_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf LV/13/2018 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 180 KB)

RM_LV_13_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf LV/14/2018 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 231 KB)

RM_LV_14_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf LV/15/2018 Popularny

Publikujący 196 pobrań

Pobierz (pdf, 215 KB)

RM_LV_15_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - w sprawie ustanowienia drogi koniecznej

pdf LV/16/2018 Popularny

Publikujący 188 pobrań

Pobierz (pdf, 241 KB)

RM_LV_16_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłacenia nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LV/17/2018 Popularny

Publikujący 228 pobrań

Pobierz (pdf, 15.81 MB)

RM_LV_17_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LV/18/2018 Popularny

Publikujący 248 pobrań

Pobierz (pdf, 6.36 MB)

RM_LV_18_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LV/19/2018 Popularny

Publikujący 203 pobrań

Pobierz (pdf, 205 KB)

RM_LV_19_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf LV/20/2018 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 5.59 MB)

RM_LV_20_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LV/21/2018 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 4.42 MB)

RM_LV_21_20180305 (1).pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LVI/22/2018 Popularny

Publikujący 216 pobrań

Pobierz (pdf, 3.30 MB)

RM_LVI_22_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdf LVI/23/2018 Popularny

Publikujący 298 pobrań

Pobierz (pdf, 3.81 MB)

RM_LVI_23_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

pdf LVI/24/2018 Popularny

Publikujący 181 pobrań

Pobierz (pdf, 439 KB)

RM_LVI_24_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok

pdf LVI/25/2018 Popularny

Publikujący 172 pobrań

Pobierz (pdf, 431 KB)

RM_LVI_25_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020

pdf LVI/26/2018 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 172 KB)

RM_LVI_26_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf LVI/27/2018 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 206 KB)

RM_LVI_27_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości

pdf LVI/28/2018 Popularny

Publikujący 184 pobrań

Pobierz (pdf, 183 KB)

RM_LVI_28_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

pdf LVI/29/2018 Popularny

Publikujący 425 pobrań

Pobierz (pdf, 4.52 MB)

RM_LVI_29_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LVI/30/2018 Popularny

Publikujący 219 pobrań

Pobierz (pdf, 7.97 MB)

RM_LVI_30_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LVI/31/2018 Popularny

Publikujący 227 pobrań

Pobierz (pdf, 4.26 MB)

RM_LVI_31_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LVII/32/2018 Popularny

Publikujący 251 pobrań

Pobierz (pdf, 4.32 MB)

RM_LVII_32_20180410.pdf

z dnia 10 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LVII/33/2018 Popularny

Publikujący 236 pobrań

Pobierz (pdf, 4.30 MB)

RM_LVII_33_20180410.pdf

z dnia 10 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023

pdf LVIII/34/2018 Popularny

Publikujący 250 pobrań

Pobierz (pdf, 4.06 MB)

RM_LVIII_34_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf LVIII/35/2018 Popularny

Publikujący 171 pobrań

Pobierz (pdf, 220 KB)

RM_LVIII_35_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

pdf LVIII/36/2018 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 242 KB)

RM_LVIII_36_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LVIII/37/2018 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 200 KB)

RM_LVIII_37_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LVIII/38/2018 Popularny

Publikujący 197 pobrań

Pobierz (pdf, 723 KB)

RM_LVIII_38_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”

pdf LVIII/39/2018 Popularny

Publikujący 194 pobrań

Pobierz (pdf, 1.08 MB)

RM_LVIII_39_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf LVIII/40/2018 Popularny

Publikujący 173 pobrań

Pobierz (pdf, 255 KB)

RM_LVIII_40_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LVIII/40/2018

Publikujący

Pobierz (pdf)

RM_LVIII_40_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LVIII/41/2018 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 201 KB)

RM_LVIII_41_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego

pdf LVIII/42/2018 Popularny

Publikujący 175 pobrań

Pobierz (pdf, 273 KB)

RM_LVIII_42_20180427 (1).pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckiej o łącznej powierzchni 1.452,52 m2

pdf LVIII/43/2018 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 5.24 MB)

RM_LVIII_43_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LVIII/44/2018 Popularny

Publikujący 189 pobrań

Pobierz (pdf, 4.25 MB)

RM_LVIII_44_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LIX/45/2018 Popularny

Publikujący 203 pobrań

Pobierz (pdf, 5.92 MB)

RM_LIX_45_20180511.pdf

z dnia 11 maja 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LIX/46/2018 Popularny

Publikujący 199 pobrań

Pobierz (pdf, 4.27 MB)

RM_LIX_46_20180511.pdf

z dnia 11 maja 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LX/47/2018 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 169 KB)

RM_LX_47_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 rok

pdf LX/48/2018 Popularny

Publikujący 193 pobrań

Pobierz (pdf, 262 KB)

RM_LX_48_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2017 r.

pdf LX/49/2018 Popularny

Publikujący 197 pobrań

Pobierz (pdf, 2.08 MB)

RM_LX_49_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim