Burze z gradem

Data utworzenia 2020-08-11 12:19:30Ważne do 2020-08-11 22:00:00

Woj. świętokrzyskie wszystkie powiaty, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 
Ładowanie...

Folder 2018

pdf LX/50/2018 Popularny

Publikujący 145 pobrań

Pobierz (pdf, 437 KB)

RM_LX_50_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

pdf LX/50/2018

Publikujący

Pobierz (pdf)

RM_LX_50_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

pdf LX/51/2018 Popularny

Publikujący 180 pobrań

Pobierz (pdf, 3.38 MB)

RM_LX_51_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LX/52/2018 Popularny

Publikujący 133 pobrań

Pobierz (pdf, 454 KB)

RM_LX_52_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf LX/53/2018 Popularny

Publikujący 126 pobrań

Pobierz (pdf, 232 KB)

RM_LX_53_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

pdf LX/54/2018 Popularny

Publikujący 132 pobrań

Pobierz (pdf, 207 KB)

RM_LX_54_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf LX/55/2018 Popularny

Publikujący 132 pobrań

Pobierz (pdf, 206 KB)

RM_LX_55_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf LX/56/2018 Popularny

Publikujący 135 pobrań

Pobierz (pdf, 233 KB)

RM_LX_56_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LX/57/2018 Popularny

Publikujący 153 pobrań

Pobierz (pdf, 273 KB)

RM_LX_57_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LX/58/2018 Popularny

Publikujący 118 pobrań

Pobierz (pdf, 178 KB)

RM_LX_58_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

pdf LX/59/2018 Popularny

Publikujący 131 pobrań

Pobierz (pdf, 191 KB)

RM_LX_59_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie bezprzetargowego wynajęcia gruntu na terenie os. Pułanki

pdf LX/60/2018 Popularny

Publikujący 147 pobrań

Pobierz (pdf, 484 KB)

RM_LX_60_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika

pdf LX/61/2018 Popularny

Publikujący 153 pobrań

Pobierz (pdf, 8.73 MB)

RM_LX_61_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LX/62/2018 Popularny

Publikujący 187 pobrań

Pobierz (pdf, 4.59 MB)

RM_LX_62_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LXI/63/2018 Popularny

Publikujący 155 pobrań

Pobierz (pdf, 266 KB)

RM_LXI_63_20180629.pdf

z dnia 29 czerwca 2018 r. - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf LXI/64/2018 Popularny

Publikujący 167 pobrań

Pobierz (pdf, 709 KB)

RM_LXI_64_20180629.pdf

z dnia 29 czerwca 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LXI/65/2018 Popularny

Publikujący 143 pobrań

Pobierz (pdf, 7.15 MB)

RM_LXI_65_20180629.pdf

z dnia 29 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LXI/66/2018 Popularny

Publikujący 190 pobrań

Pobierz (pdf, 4.60 MB)

RM_LXI_66_20180629.pdf

z dnia 29 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023

pdf LXII/67/2018 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 37.54 MB)

RM_LXII_67_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf LXII/68/2018 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (pdf, 3.05 MB)

RM_LXII_68_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

pdf LXII/69/2018 Popularny

Publikujący 210 pobrań

Pobierz (pdf, 6.43 MB)

RM_LXII_69_20180730.pdf

 z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf LXII/70/2018 Popularny

Publikujący 179 pobrań

Pobierz (pdf, 443 KB)

RM_LXII_70_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok

pdf LXII/71/2018 Popularny

Publikujący 164 pobrań

Pobierz (pdf, 221 KB)

RM_LXII_71_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf LXII/72/2018 Popularny

Publikujący 182 pobrań

Pobierz (pdf, 219 KB)

RM_LXII_72_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf LXII/73/2018 Popularny

Publikujący 192 pobrań

Pobierz (pdf, 3.57 MB)

RM_LXII_73_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LXII/74/2018 Popularny

Publikujący 218 pobrań

Pobierz (pdf, 264 KB)

RM_LXII_74_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych  i mieszkaniach chronionych

pdf LXII/75/2018 Popularny

Publikujący 203 pobrań

Pobierz (pdf, 32.22 MB)

RM_LXII_75_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LXII/76/2018 Popularny

Publikujący 266 pobrań

Pobierz (pdf, 2.94 MB)

RM_LXII_76_20180730_.PDF

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym

pdf LXII/77/2018 Popularny

Publikujący 207 pobrań

Pobierz (pdf, 248 KB)

RM_LXII_77_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf LXII/78/2018 Popularny

Publikujący 222 pobrań

Pobierz (pdf, 6.42 MB)

RM_LXII_78_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LXII/79/2018 Popularny

Publikujący 245 pobrań

Pobierz (pdf, 4.52 MB)

RM_LXII_79_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LXIV/80/2018 Popularny

Publikujący 198 pobrań

Pobierz (pdf, 297 KB)

RM_LXIV_80_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LXIV/81/2018 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 612 KB)

RM_LXIV_81_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdf LXIV/82/2018 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 952 KB)

RM_LXIV_82_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf LXIV/83/2018 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 345 KB)

RM_LXIV_83_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf LXIV/84/20180 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

RM_LXIV_84_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

pdf LXIV/85/2018 Popularny

Publikujący 243 pobrań

Pobierz (pdf, 525 KB)

RM_LXIV_85_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf LXIV/86/2018 Popularny

Publikujący 263 pobrań

Pobierz (pdf, 582 KB)

RM_LXIV_86_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

pdf LXIV/87/2018 Popularny

Publikujący 226 pobrań

Pobierz (pdf, 261 KB)

RM_LXIV_87_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

pdf LXIV/88/2018 Popularny

Publikujący 232 pobrań

Pobierz (pdf, 208 KB)

RM_LXIV_88_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r.  - w sprawie nabycia nieruchomości

pdf LXIV/89/2018 Popularny

Publikujący 230 pobrań

Pobierz (pdf, 228 KB)

RM_LXIV_89_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LXIV/90/2018 Popularny

Publikujący 239 pobrań

Pobierz (pdf, 7.55 MB)

RM_LXIV_90_201808310001.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r.  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LXIV/91/2018 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 4.32 MB)

RM_LXIV_91_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023

pdf LXV/92/2018 Popularny

Publikujący 242 pobrań

Pobierz (pdf, 344 KB)

RM_LXV_92_20180920.pdf

z dnia 20 września 2018 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf LXV/93/2018 Popularny

Publikujący 256 pobrań

Pobierz (pdf, 360 KB)

RM_LXV_93_20180920.pdf

z dnia 20 września 2018 r. - w sprawie nadania nazwy ulicy

pdf LXVI/94/2018 Popularny

Publikujący 244 pobrań

Pobierz (pdf, 8.26 MB)

RM_LXVI_94_20181001.pdf

z dnia 1 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LXVI/95/2018 Popularny

Publikujący 291 pobrań

Pobierz (pdf, 5.38 MB)

RM_LXVI_95_20181001.pdf

z dnia 1 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023

pdf LXVII/96/2018 Popularny

Publikujący 299 pobrań

Pobierz (pdf, 5.18 MB)

RM_LXVII_96_20181017.pdf

z dnia 17 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.

pdf LXVII/97/2018 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 4.06 MB)

RM_LXVII_97_20181017.pdf

z dnia 17 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 - 2023

pdf LXVIII/98/2018 Popularny

Publikujący 602 pobrań

Pobierz (pdf, 2.15 MB)

RM_LXVIII_98_20181026.pdf

z dnia 26 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski